”Vi er unyttige tjenere"


     Velkommen til  "VEJEN: et fælleskab af pilgrimme"

"VEJEN: et fællesskab af pilgrimme" er et fællesskab, du kan tilslutte dig gratis og uforpligtende. Når du tilslutter dig, optages du på vores mail-kontaktliste, og du underrettes om alle fællesskabets aktiviteter. Du kan også følge med her på hjemmesiden under "Arrangementer". Når fællesskabet føler tiden er moden, vil vi foretage en egentlig foreningsdannelse. Du kan - ved at tilslutte dig fællesskabet - fremme den proces.

Pilgrims - Fællesskabets primære formål er at henlede tilvandrende pilgrimmes opmærksomhed på alle de spirituelle aktiviteter, der foregår i Roskilde Domkirke, så som: Onsdagsrefleksion hver onsdag kl. 12.00. Fredags-altergang hver fredag kl. 12.00. Natkirke den 2. og 4. fredag i hver måned fra kl. 20.00 til 23.00.

Fællesskabet arbejder også på at modne ideen om et pilgrimscentrum / herberg i Roskilde. Roskilde ligger netop der, hvor tre pilgrimsruter mødes: Via Selandia fra Helsingør til Rødby - Via Selandia fra Kastrup til Korsør - Klosterruten henover Sjælland. Disse spændende ruter vil pilgrimme naturligvis kun vandre på, hvis der er overnatningsmuligheder. Et pilgrimsherberg i Roskilde er derfor nærmest en nødvendighed.

Når tiden er moden, vil "VEJEN: et fællesskab af pilgrimme" også selv lave pilgrimsvandringer på Sjælland med Roskilde Domkirke som pilgrims-mål. ORDET og ikke et geografisk sted vil til den tid være vores tema. Vi vil undervejs benytte vore smukke kirker til pilgrims-andagter, som de lokale præster kommer til at stå for.

Sankt Ibs Kirke vil også udgøre et pilgrims-mål for fællesskabet.

Indtil videre kobler fællesskabet sig på andres vandringer, som bekendtgøres under arrangementer.

Fællesskabet er ikke tilknyttet nogen speciel kirkeretning, men ønsker og arbejder på et meget tæt samarbejde med Folkekirkens præster i Roskilde Stift, specielt i området omkring Roskilde - Høje Taastrup og Køge.

"VEJEN: et fællesskab af pilgrimme" er ingen elite-gruppe, men et fællesskab med en bred folkelighed, hvor vandring og andagt går op i en højere enhed. Enhver er meget velkommen til at deltage i de pilgrimsvandringer, vi bekendtgør, også selvom man ikke er tilsluttet. Tilslutning har dog en række fordele, så en tilslutning er en overvejelse værd, hvis man har lyst til at deltage mere end én gang.

At være pilgrim betyder "at være en fremmed": Mange er i dag kirkefremmede og "forstår" ikke højmessens liturgi. Fællesskabet håber derfor, at kombinationen - vandring og andagt - kan gøre dørtrinnet ind i kirken meget "lavere". Vi kalder det: "At bede med fødderne". 
Fællesskabet ønsker at opdyrke følgende formål:

- At fremme kendskabet til pilgrimsvandring med bladudgivelse og hjemmeside.

- At fremme tanken om et pilgrimscenter /  herberg i Roskilde.

- At arrangere vandringer på Sjælland med Roskilde Domkirke som pilgrims-mål.

At arrangere vandringer på Hærvejen.

- At arrangere foredrag om pilgrimsvandring.

- At støtte og vejlede interesserede, som søger råd og vejledning om vandring på Via Selandia.

- At støtte og vejlede interesserede, som søger råd og vejledning om vandring på Hærvejen.

- At støtte og vejlede interesserede, som søger råd og vejledning om vandringen på caminoen  i Spanien, samt pilgrimsruter andre steder i Europa 


xx

Hvorfor gå pilgrimsvandring?

At gå pilgrimsvandring er uden diskussion ”at søge”….men man skal passe på, at det ikke bliver en søgen efter oplevelser, en søgen efter ophøjethed. Det er nemlig at bringe sig selv i centrum: Pilgrimsvandring kommer dermed til at handle om, hvad jeg opnår, når jeg vandrer, men det er det stik modsatte der bør ske:

Under vandringen bør jeg indse, hvor lidt jeg har behov for, hvor lidt der skal til, for at jeg kan komme fra ét sted til et andet: At jeg ikke har den store betydning, som jeg selv går og tror. Men hvor meget jeg kan give til andre, når jeg sætter mig selv til side.

Det tror vi er pilgrimsvandringens virkelige formål og det, de allerførste pilgrimme søgte, før pilgrimsvandring blev bods- og bedringsvandringer.

           

Pilgrimsvandring til nye eller oprindelige mål?X

Vores tanker om pilgrimsvandring:

XXX

Når tiden er moden, og  "VEJEN: et fællesskab af pilgrimme" også begynder at arrangerer egne pilgrimsvandringer, vil det absolut ikke være en forudsætning, at vi vandrer ad de gamle hævdvundne pilgrimsveje og opsøger de sagnomspundne, historiske pilgrimssteder. Vi vil gladelig gå ud ad nye stier, og vil som oftest selv beslutte, hvad der er vores pilgrims-mål.

"Nyd den smukke natur og få et ORD med på vejen." Dette tema er det, vi tænker skal  illustrerer vores holdning til pilgrimsvandring.

Vi vil derfor udse os stier og veje, som er attraktive at vandre på, og de kirker vi vil møde undervejs, vil vi gå ind i.

Vi vil altså ikke vandre frem mod et helligt geografisk mål, som man gjorde i middelalderen, men vandre i Guds smukke natur og høre undervejs ORDET, og denne helhed vil være vores "pilgrimsmål".

Har man "kun" lyst til at vandre, og ønsker ikke at deltage i pilgrims-andagterne, vil man være hjertelig velkommen alligevel. I "VEJEN: et fællesskab af pilgrimme" er der plads både til "Kejseren og Jørgen Hattemager".

Finn Buhl 

Initiativtager


Du kan til enhver tid kontakte: VEJEN: et fællesskab af pilgrimme.
Kontakt

Reklame:


         www.boegerpaavej.dk


    Tillbage til top:
Bliv tilsluttet:
TRYK HER

 
Download pilgrimsblade
Det er gratis
Tryk her

Pilgrim på besøg i Roskilde
Tryk her

Har du en ide:
Tryk herTisvildevejen:
   Tryk  på billedet

Nyt blad:
VEJEN: et fællesskab af pilgrimme  -   Kontakt