Andagter i Roskilde Domkirke

 

  

 Pilgrimme  til pilgrimsandagt i  Sankt Andreas Kapel i Roskilde Domkirke.

 

Hver onsdag kl. 12.00: Onsdagsrefleksion i Sankt Andres Kapel

Ondagsrefleksion i Sankt Andreas kapel er et tilbud for alle,

men for pilgrimme, der går gennem Roskilde

og tager et kortere eller længere ophold,

absolut et spirituelt stoppested undervejs på vandringen.

Onsdagsrefleksionen starter med en kort tekstlæsning,

hvorefter præsten reflekterer over tekstens indhold

og leder de andagtssøgende frem til en stille stund,

hvor den enkelte kan efter-reflektere

eller meditere over det, der er sagt

Derpå bedes Fader Vor og efterfølgende synges en salme,

hvis indhold relaterer til den læste tekst og refleksionen emne.

Onsdagsrefleksionen afsluttes med Den Aronitiske Velsignelse.

 

Hver fredag  kl. 12.00: Fredagsaltergang i Sankt Andreas Kapel

Fredagsaltergang i Sankt Andreas kapel er også et tilbud for alle,

og absolut også et spirituelt stoppested for pilgrimme,

som kommer til Roskilde undervejs på deres vandring,

og enten har Roskilde Domkirke som delmål eller endeligt mål.

Fredagsaltergangen starter med en salme,

hvorefter præster - i mange tilfælde Roskilde Stifts biskop - 

fortæller om en bibelsk tekst,

men oftest benytter teksten fra en salme

fra Den Danske Salmebogs sangskat.

Herefter er der altergang. 

Fredagsaltergangen afsluttes med Den Aronitiske Velsignelse

og en afsluttende salme.

 

 Natkirke den 2. og 4. fredag hver måned

Natkirken er også et tilbud til alle,

og ligesom onsdagsreflektion og fredagsaltergang

et spirituelt stoppested for pilgrimme,

som opholder sig i Roskilde mellem fredag og lørdag

den 2. og 4. fredag i måneden.

Natkirken starter med en procession,

hvor lyset bæres ind, og kirkens lys tændes af lysbæreren.

Derpå indledes natkirken af natkirkepræsten med en fællesbøn og en tektlæsning.

Herefter veksles mellem musikindslag og stilhed.

Både under de musikalske indslag og stilheden

har de andagtssøgende mulighed for at bevæge sig rundt i kirken

og enten tænde lys i lyskorset eller lysgloben,

skrive en bøn, som læses op senere,

eller skrive en kommentar eller en bøn i natkirkebogen.

Efter kl. 21.00 har natkirkepræsten skriftestol

diskret nede ved Kongeporten,

hvor alle kan bekende, søge råd eller blot samtale med natkirkepræsten.

Kl. 22.00 er der altergang,

og derefter er der stilhed,

indtil natkirken lukker kl. 23.00

Hver søndag kl. 10.00: Højmesse

 

Pilgrimme til pilgrims andagt i Sankt Andreas Kapel i Roskilde Domkirke.

 

Tilbage til:   "Pilgrim på besøg i Roskilde og Roskilde Domkirke"

 

Tilbage til: "Velkommen til Roskilde Domkirke"

 

Videre til:  Spisesteder og overnatning i Roskilde

 

Videre til:  Kontaktpersoner

 

Tilbage til: VEJEN: et fællesskab af pilgrimme