Hjerte-Vandringens MÅL:

     

 

Hjerte-Vandringens MÅL: 

Roskilde Domkirke er oprindelig indviet til TREENNIGHEDEN:

Om det er derfor Roskilde Domkirke har et lille meget smukt

kalkmaleri af Treenigheden vides ikke.

 

Roskilde Domkirke tager gæstfrit imod vandrere,

som har været ude på Hjerte-Vandring:

Som tilvandrende kan I modtage et bevis for besøg i Domkirken,

få et stempel i Jeres vandrepas eller vandrebog,

og er I en gruppe, kan I få en andagt

i Sankt Andreas Kapel.

   

 

( Andagter, hvis du vandrer  alene eller I kun to eller tre: Tryk på billedet )

   

Når I som tilvandrende ankommer til Roskilde Domkirke

er der også en personlig ting,

I kan foretage Jer: I kan foran kirkens

lille smukke kalkmaleri af Treenigheden

i stilhed recitere Den Apostolske Trosbekendelse.

Med dette ritual tilkendegiver den tilvandrende i sit indre,

at vandringen var en HJERTE-VANDRING.

    


     

Hvad er en Hjerte-Vandring? 

”En Hjerte-Vandring er en vandring,

hvor man skridt for skridt nedtramper

synden, imens man genrejser TROEN”.

Så enkelt kan det siges!

 

Men er vi alle syndere?

...og hvad er synd?...

Svaret er ”JA!”.

Jesus forklarer dette i Joh. 16.9,

hvor Han siger:

 …om synd, at de ikke tror på mig”.

Synd er altså manglende tro.

    


   

Hvad tror vi på?

At tro på Jesus, er at tro på TREENIGHEDEN,

for Jesus siger i Joh. 10.30

: ”..Jeg og Faderen er ét”,

og i Joh 14.16-18

… jeg vil bede Faderen,

og Han vil give Jer en anden talsmand,

som skal være hos Jer til evig tid:

Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod,

fordi den hverken ser eller kender den.

I kender den, for den bliver

hos Jer og skal være i Jer.

Jeg vil ikke efterlade Jer faderløse;…”

 

TREENIGHEDEN er,

at Gud er ét væsen,

men tre personligheder:

Dette er bedst og enklest  udtrykt i

Den  Apostolske Trosbekendelse.  

   

 

 

Hvad er ”at genrejse sin tro”? 

At genrejse sin tro, er

– imens man vandrer,

skridt for skridt på de støvede stier,

fremad mod MÅLET –

at ransage sit indre,

se med troens øjne og få tillid til

Den Apostolske Trosbekendelses enkelte led,

og fæstne dem i hjertet

i stedet for forstanden,

således at man til sidst ved MÅLET

i fuld tro kan reciterer

Den Apostolske Trosbekendelse:

Og der er nok at tage fat på,

for mon ikke vi alle af og til tvivler…

ikke tror på at djævlen findes,

at Jomfru Maria er Evig Jomfru,

eller at KØDET skal opstå,

og at der er et Evigt Liv?

Når disse emner trænger sig på,

så er det, vores tro vakler og bør GENREJSES!

   


   

Hvordan genrejser vi vores tro? 

På en Hjerte-Vandring har vi tid

– masser af tid til at gå og ”smage”

på de enkelte led i

Den Apostolske Trosbekendelse,

mærke efter hvad det er,

vi ikke tror, og dét vi ikke tror på,

skal vi ”samle op” og ”holde op” foran os:

Vi skal -  kort sagt - LYTTE til Gud

og ikke til vores ”fornuft”.

Vi skal lade vandringen

åbne sindet for YDMYGHEDEN.

Så vil vi langsomt få GIVET troen tilbage:

At recitere Den Apostolske Trosbekendelse

i fuld overbevisning

er at krydse MÅLSTREGEN,

og det er, at tilkendegive overfor Gud:

”Jeg tror…igen!”

Bagefter kan vi frimodigt indtage MÅLET,

som er at deltage i NADVEREN.

      

   

Et smukt ritual.

I middelalderen kaldtes Hjerte-Vandring for pilgrimsvandring,

men idag er begrebet "pilgrimsvandring" blevet udvandet:

Idag kaldes ALT lige fra "at gå en tur" til at "vandre i bøn"

for pilgrimsvandring.

I middelalderen var pilgrimsvandring ALTID at gå til et helligt sted.

Det kaldtes også for "Valfart".

XX

XX

I Middelalderen begynde man i stor stil at

”vandre til Sankt Jacob”,

pga. det ifølge legenden

var  Sankt Jacob der  først  kristnede

det nordlige Spanien,

og igen kom de kristne styrker

til undsætning i kampen mod maurerene.

Sankt Jacob blev indbegrebet af

GEN- KRISTNEREN,

og dermed pilgrimmenes helgen.

Det blev derfor tradition i middelalderen,

at pilgrimmene skulle recitere

Den Apostolske Trosbekendelse

foran Sankt Jacobs kiste i

Santiago de Compostela.

   

 

   

Men du behøver ikke vandre

helt ned til Santiago de Compostela:

I Roskilde Domkirke findes

et smukt lille Kalkmaleri,

som forestiller TREENIGHEDEN.

Foran det kan du

– efter din vandring med

Roskilde Domkirke som MÅL –

i stilhed stille dig foran

Kalkmaleriet og recitere

Den Apostolske Trosbekendelse;

og således tilkendegive overfor Gud,

at du igen har MODTAGET

troen, som er os GIVET.

 

God HJERTE-VANDRING !!.

 

 

Traditionel fremstilling af Treenigheden:

Her understreges det,

at  både  Faderen ( Pater ),

Sønnen ( Filius )

og Hellig Ånden ( Spiritus )

er ( est ) Gud ( Deus ),

men at Fader ikke er

( non est ) Sønnen,

at Faderen ikke er

( non est ) Hellig Ånden,

og at det samme gælder for

hhv. Sønnen og Helligånden.

Det er, at Faderen,

Sønnen og Hellig Ånden

er ét væsen, men tre personligheder.

   

     

Hvis du ikke kan huske 

Den Apostolske Trosbekendelse,

så klik på billedet:

God........HJERTE-VANDRING.

Tilbage til forside:

Tilbage til top: