Lyt - mens fingrene vandrer.

Forord:

”Den der har øren, han høre.”  Matt. 11.15

 

Det er i dag  vældig populært at trække sig tilbage i STILHED. Gud er i STILHEDEN: Sådan lyder et om sig gribende mantra. For vi bombarderes hele tiden med støj, larm, musik, reportager, informationer, meninger, holdninger og indtryk, som virker som en barriere mellem Gud og os. Derfor tyr mange logisk til det modsatte for at finde Gud, for hvis vi udelukkes fra samvær med Gud pga. enorme mængder lyd, STILHED være svaret på, hvordan vi opnår SAMVÆR.

 

Men STILHED er et TOMT HUL, som Djævlen lynhurtigt smutter ind i. Han forklæder sig som LYSETS ENGEL og forfører os med bedrag. Det er som i lignelsen om at rense sig for den onde ånd: Den onde ånd kommer bare tilbage med syv andre. (Matt 12.43-45 og Luk. 11.22-26).

 

Nej!...Svaret på hvor Gud er, det er: Gud er i sit ORD, for ORDET er Gud.  (Joh. 1.1.)  Vi skal derfor bytte larm, støj, musik osv. ud med ORDET. Vi skal, for ikke at  blive bedraget af "LYSETS ENGEL", i stedet LYTTE til noget konkret, lytte til Det Gode Budskab.

 

 

ORDET er LYD, der skaber LIV. STILHED er TOMHED og ØDE  (1. Mos. 1.2.)  Det var først da Gud brød STILHEDEN og begyndte at TALE, Skabelsen blev sat i gang: "Bliv lys!", sagde Gud,  og der blev lys.

 

Når Gud TALER skabes LIV, så vendes kaos til orden. Når Gud er TAVS, fortabes LIVET. Gud er ikke i  STILHEDEN. Gud er i ORDET. Jesus er ORDET, der blev KØD, ORDET vi skal LYTTE til.

Afsluttende bemærkninger:

 

Der er mange historier i Det Ny Testamente om døve og stumme, som Jesus helbreder. Det er fantastiske mirakler, men et større mirakel er det, hvis du, som før var døv, begynder at LYTTE:  "Vejen" er at LYTTE TIL GUD, forstå HANS Vilje og leve af hvert ORD, der udgår af HANS MUND. Det lille barn må lytte til sine forældre for at lære at tale. Vi er som små børn, vi er  "stumme". Ved at LYTTE TIL GUD lærer vi at "TALE". Vi, som før var "stumme" -  "får stemmen igen" - dvs. begynder at bekende Vor Herre Jesus Kristus. Det er et åndeligt mirakel !   (Mark. 7,31-37).

 

Vi gives i det hele taget meget, ting som ikke ser ud af meget, men som i virkeligheden er åndelige mirakler: Vi gives f.eks.  "at gå"  -  "ikke at være lamme", hvis vi om søndagen går ind i kirken i stedet for  at gå forbi eller blive hjemme: Vi, der før "var lamme" begynder "at gå".  (Luk.7,22).  Når vi "vandre på vejen" er vi mentalt tilbage, hvor Urmenigheden vandrede!

 

Jesus har forbudt os at bede i én uendelighed, som hedningerne gør -  (Matt. 6.7-8) - men "vandring på vejen" er ingen bøn: Det er samvær med GUD, hvor du lytter til GUD, lytter til  DET, der er essensen af Evangeliet: Guds kærlighed og Guds nåde: Det glædelige Budskab!

                                                   Tilbage til  "Udgivelser"   

                                                          eller

                                               Gå til "Bestilling"